Att periodvis ha ont om pengar drabbar de flesta någon gång under livet. Det kan vara medvetna val - som att utbilda sig och leva på studiemedel eller bli föräldrar med alla utgifter det innebär. Inte sällan kan det också vara faktorer bortom vår kontroll som påverkar vår ekonomi, till exempel sjukdom eller varsel på arbetsplatsen. Då kan det vara bra att känna till vilka ekonomiska lättnader i form av bidrag som finns att söka och vad som krävs för att du ska kunna ta del av dem. I det här inlägget går vi igenom allt du behöver veta om bostadsbidrag.

Bostadsbidarg 2020 - Snabbval


Vad är bostadsbidrag?

Bostadsbidraget är ett behovsanpassat ekonomiskt stöd som finansieras av staten. Bidraget finns som en hjälp till dig som har svårt att finansiera ditt boende. Det beviljas i första hand till barnfamiljer, unga och studenter - grupper som generellt sett har mindre ekonomiska medel. Är du pensionär kan du vara berättigad till bostadstillägg. När du ansöker om bostadsbidrag vägs faktorer som antal barn, boendekostnad, bostadsyta och hushållets sammanlagda inkomst in. Du är fri att söka bostadsbidrag om du bor i villa såväl som i lägenhet. Blir du beviljad bidraget betalas det ut månadsvis den 27:e i varje månad.

Vem kan ansöka om bostadsbidrag?

Är du mellan 18-29 år och har en låg inkomst kan du ansöka om bostadsbidrag. Det är också möjligt att bli beviljad bostadsbidrag om du har barn men är över 29 år gammal. Barnen behöver vara under 18 år. För att uppfylla kraven måste du vara folkbokförd i Sverige och skriven i den bostad du söker bidrag för. Du kan få bidrag på upp till 60 kvadratmeter av din bostad vilket innebär att du kan söka även om du skulle bo större än så. Bidraget gäller då bara för en del av bostaden. När Försäkringskassan fattar beslut om bostadsbidrag ska betalas ut eller inte så tittar de på boendekostnaden i förhållande till din inkomst.

Hur mycket bidrag kan jag få?

Hur stort bostadsbidrag du får är individuellt. I bedömningen vägs dina totala utgifter samman mot dina inkomster enligt de uppgifter du lämnat in till Försäkringskassan. Faktorer som barn och ifall du är ensamstående eller lever ihop med någon tas också med i beräkningen. Bidraget baseras på vad din årsinkomst för året beräknas bli, vilket betyder att du kan få högre bidrag retroaktivt om din inkomst blir lägre än förväntat. Om det istället blir tvärtom, att din inkomst blir högre, kan du bli i stället bli återbetalningsskyldig. I tjänsten Kassakollen, som du hittar på Försäkringskassans hemsida kan du fylla i de uppgifter som gäller för ditt hushåll och få en uppfattning om hur stort bostadsbidrag du kan ha rätt till.

Bostadsbidrag för studenter

Är du mellan 18-29 år och studerande kan du ansöka om bostadsbidrag. På Kassakollen kan du själv fylla i dina uppgifter och se hur stort bidrag du skulle kunna få. Tänk på att “inkomst” också innefattar eventuella stipendier, inkomst från kapital och 80% av ditt studiemedel.

Bostadsbidrag för barnfamiljer

Har du ett eller flera barn som bor hemma kan du också ansöka om bostadsbidrag. Då krävs det att du:

  • Har barn som är under 18 år och bor hos dig.
  • Att du är folkbokförd på den adressen som du söker bostadsbidrag för.
  • Har en boendekostnad som överstiger 1400 kr per månad.

Det finns undantagsregler från ovanstående folkbokföringskrav om du:

- Har för avsikt att bo kortare än ett år i bostaden (normalt sett blir man inte folkbokförd på adressen då).
- Är kvarskriven på en annan adress än den du söker bostadsbidrag för. Anledningen till kvarskrivning är att man vill skydda en persons identitet genom att inte offentliggöra dessa uppgifter i folkbokföringsregistret. Det handlar ofta om personer som lever under hot, våld eller trakasserier.

Om ditt barn bor växelvis hos dig och den andra föräldern kan du få bostadsbidrag för den tid då barnet bor hos dig.

Bostadstillägg för pensionärer

Är du över 65 år och har en låg pension kan du i stället ansöka om bostadstillägg. Har du en pension som ligger på 16 500 kronor (siffran gäller för 2020) per månad eller mer kan du inte bli beviljad bostadstillägg. Bostadstillägget söker du via Pensionsmyndigheten, till skillnad från de bostadsbidrag som ges till unga och barnfamiljer som vi har nämnt här ovan, som söks via Försäkringskassan.

Du kan ha rätt till bostadstillägg oavsett om du äger eller hyr din bostad, är ensamstående eller bor ihop med en partner. På denna länk kan du fylla i dina uppgifter och räkna på vad ett preliminärt bostadstillägg skulle kunna bli.

När kan jag inte få bostadsbidrag?

  • Du kan inte bli beviljad bostadsbidrag om du inte är skriven på adressen för den bostad du söker bidrag till eller flyttar dit under det närmsta året.
  • Om du är ensamstående och tjänar mer än 127 000 kr per år.
  • Om du är inneboende och ägaren av lägenheten också bor i bostaden.

    Tänk på att anmäla eventuella förändringar i din livssituation till Försäkringskassan. Blir du sambo eller får en högre inkomst kan detta påverka din rätt till bostadsbidrag. Tjänar du mer än vad du har angivit kan du bli återbetalningsskyldig.
« Tillbaka till blogg