Snart börjar nya regler gälla på marknaden för sms-lån och snabblån. Den första september 2018 träder den nya lagen för högkostnadskrediter i kraft. Lagen som antogs den andra maj 2018 är ett tillägg till konsumentkreditlagen och kommer innebära stora efterverkningar på snabblånemarknaden. En av de främsta effekterna är att högkostnadskrediter, däribland smslån, snabblån och liknande konsumentkrediter får ett räntetak. Som högkostnadskredit avses alla lån som har en effektiv ränta på 30 procent eller mer.

Enligt ett pressmeddelande som publicerade på Riksdagens webbsida i samband med att lagändringen antogs är syftet med den nya ändringen i konsumentkreditlagen är att färre människor ska att hamna i svår överskuldsättning.

Lägre ränta

Efter lagändringen får räntan på en högkostnadskredit inte längre vara högre än 40 procent plus gällande referensränta. I skrivande stund ligger referensräntan på -0,5 procent. Något som betyder att långivare maximalt får ta ut en årsränta på 39,5 %. Begränsningen innebär också att de totala kostnaderna för en högkostnadskredit inte får överstiga det ursprungliga lånebeloppet. Den som tar ett lån på 5 000 kronor ska alltså inte behöva betala tillbaka mer än maximalt 10 000 kronor.

Måttfull marknadsföring

I samband med lagändringen införs också en särskild bestämmelse om att all marknadsföring av konsumentkrediter ska vara måttfull. Enligt lagtexten ska marknadsföringen ska utformas på ett sådant sätt att den inte lockar konsumenter till ogenomtänkta beslut. Det innebär att innehållet i marknadsföringen ska ge en "saklig, balanserad och vederhäftig presentation av den marknadsförda krediten”. Vidare ska alla lån med högre räntor tydligt märkas ut som högkostnadskrediter och kostnaden för lånet ska tydligt framgå.

Hur lagen sedan kommer att tolkas i praktiken återstår att se. Förmodligen skulle en marknadsföringstext som särskilt lyfter fram en den månatliga kostnaden är låg inte anses vara måttfull om lånet löper över en längre tid och de sammanlagda kostnaderna för lånet blir relativt höga, även om det faktiskt stämmer att månadskostnaden är förhållandevis låg.

Dröjsmålsränta och löptid

Lagen innebär också en begränsning av de avgifter som tas ut vid försenad betalning. Vid eventuell sen betalning är det numer endast tillåtet att ta ut dröjsmålsränta och inga tilläggsavgifter utöver påminnelseavgift och kostnader för inkassotjänster är tillåtna. Kostnader som kan uppstå om ett låneärende går till kronofogden eller blir föremål för ett rättegång omfattas dock inte av reglerna.

Det kommer heller inte vara tillåtet att förlänga lånet genom att utöka löptiden mer än en gång. En sannolik effekt av detta är att fler långivare väljer att satsa på så kallade kontokrediter som Risicums kreditlån. Det kan också innebära att vissa långivare blir mer benägna att skicka vidare förseningsärenden till inkasso istället för att förlänga lånet eller att erbjuda någon form av avbetalningsplan. 

« Tillbaka till blogg