Välkommen till Risicums blogg - Bloggen om aktuella händelser kring ekonomi!


Som ett företag inom den finansiella sektorn inser vi hur viktigt det är att vara uppdaterad om vad som händer både lokalt och runt om i världen, eftersom det direkt eller indirekt berör både oss och dig.
Vår blogg kommer att ge dig möjligheten att läsa om aktuella händelser samt få information om olika ämnen inom områden så som:


• Privatekonomi
• SMS-låneindustrin i Sverige
• Företagsnyheter


Vi kommer att ta upp olika teman och frågor i våra blogginlägg och vi hoppas att du kommer att finna dem intressanta och givande, och om så är fallet dela gärna med dig till andra som du tror skulle tycka likadant.


Som ett första blogginlägg ville vi nämna att Risicum är ett av de tiotal SMS-låneföretag som är med att bilda en branschorganisation som strävar till att förbättra SMS-låneindustrin för både konsumenter och låneföretag. Branschorganisationen kommer att arbeta för gemensamma gränser och riktlinjer. Ett annat av branschorganisationens mål är att förbättra samarbetet med myndigheter.


Du har kanske även läst om finansdepartementets förslag på att snabblåneföretagen ska regleras hårdare. Om detta förslag går igenom innebär det att det kommer att behövas ett tillstånd för att driva en snabblåneverksamhet och dessa kommer endast att ges till företag som är aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Tillståndsplikten kommer att innebära en skärpt bevakning av snabblåneföretagens verksamhet samt ett förstärkt konsumentskydd vid kreditgivning.


Om finansdepartementets förslag går igenom kommer snabblåneverksamhet inte kunna drivas av privatpersoner och finansinspektionen kommer att ha möjlighet att kontrollera att alla författningar följs och ingripa om så inte är fallet genom att ta ut en sanktionsavgift eller till och med återkalla tillståndet. Ett beslut har ännu inte tagits gällande den nya lagen, men det föreslås att den ska träda i kraft den 1 januari 2014.


Både branschorganisationen och finansdepartementets förslag kommer givetvis ha en effekt på låneindustrin och framtida blogginlägg kommer att ta upp mer information och uppdateringar om dessa ämnen, men nästa blogg kommer att handla om Nordeas årliga mätning som visade att svenskarna planerar att spendera mer pengar på semestern. De senaste åren har semesterkassorna krympt, men i år har de ökat med närmare 1,000kr. Vad beror detta på och vilka är det som planerar att spendera mest på semestern? Detta kommer att tas upp i nästa veckas blogginlägg.


Till nästa inlägg, ha en trevlig sommar!

« Tillbaka till blogg