Google förändrar spelreglerna för snabblånebranschen när de i juli uppdaterar sin policy för annonsering. Företagen tvingas till att ändra sina villkor för att kunna fortsätta vara verksamma i sökmotorn. Risicum väljer som ett av de första företagen att förändra sina produkter och förbättra villkoren för konsumenten.

Under maj månad gick Google ut med en kommande uppdatering av deras policy för annonsering i sökmotorn. Uppdateringen innebär bland annat att företag inte får annonsera och erbjuda lån, så kallade snabblån eller sms-lån, med återbetalning på kortare tid än 60 dagar. Företagen måste också tydligt visa alla kostnader och räntor kring lånet så att inga dolda avgifter finns.

Uppdateringen träder i kraft den 13 juli, till dess har företagen fått chans att ändra sina produkter för att möta den nya policyn. Risicum har valt att möta det nya kravet och ändrat samtliga sina produkter i linje med den nya uppdateringen.

”Vi är en seriös spelare som vill göra det bästa möjliga för våra kunder, vi tycker att uppdateringen är helt rätt i tiden och för konsumentens bästa” säger Jessica Henecke, marknadsansvarig för den svenska online-verksamheten hos DFC Global.

Som grund till detta beslut ligger den diskussion och utredning som pågått i USA under en längre period. Även den svenska regeringen har tillsatt en utredning för att förbättra situationen för de konsumenter som tar snabblån. Risicum anser att förändringen som Google gör bidrar till ett mer hälsosamt klimat för konsumenten och att fler företag bör följa den riktningen.

”Det här är ett kliv i rätt riktning för vår bransch och vi välkomnar det” säger Jessica Henecke.                     

Om Risicum

Risicum.se är en del av DFC Global som även har Lånbutiken och Sefina i sin portfölj. Med över 10 miljoner kunder och cirka 6000 kundfokuserade medarbetare är DFC Global en av de största leverantörerna av icke-standardiserade finansiella produkter för konsumenter i världen. DFC förser en mängd innovativa finansiella lösningar både online och genom sina cirka 1200 butiker i Storbritannien, USA, Kanada, Sverige, Finland, Polen, Spanien och Rumänien. Genom ett brett utbud av produkter på flera geografiska platser ger DFC kunder bekväm tillgång till likvida medel på ett respektfullt, kompatibelt och kundfokuserat sätt.

« Tillbaka till aktuellt