SKEF - Branschföreningen för snabblån

SMS-lån, snabblån och konsumentkrediter som Risicums kreditlån har blivit en etablerad verksamhet på den svenska lånemarknaden. Det finns ett stort antal företag som lånar ut pengar med korta återbetalningstider och mindre kapitalbelopp, men ibland kan det vara svårt att hitta rätt. Ett lån hos en SKEF-medlem är ett säkrare alternativ med tydliga återbetalningsvillkor och priser. Risicum är medlem i SKEF och har även varit med om att grunda föreningen.

För trygga och säkra konsumentkrediter

Svenska Konsumentkreditföretagen Ekonomisk Förening, SKEF, bildades år 2013 av de största aktörerna på marknaden. Man ansåg att ett centralt organ inom snabblånebranschen, vars syfte var att säkerställa kvalitet och trygghet för konsumenter, saknades. Därefter har SKEF skapat etiska regler för snabblånebranschen som utöver Konsumentverkets rekommendationer även innebär mer utgående regelverk om sund och seriös verksamhet med snabblån och andra konsumentkrediter. Syftet med SKEF är att arbeta tillsammans med etablerade företag som arbetar seriöst och långsiktigt inom branschen.

Krav på medlemsföretagen

Ett antal krav ställs på företag inom föreningen, såväl angående marknadsföring som produkter och krav på verksamheten. Ett företag inom SKEF ska uppfylla åtminstone följande krav:

 • Registerad hos Finansinpektionen: Kreditgivaren bör ha tillstånd om bank- och finansrörelse eller vara registrerad hos Finansinspektionen
 • Respektera personuppgifter: Företaget ska följa personuppgiftslagen samt ha rutiner och regelverk kring skydd av låntagare och deras uppgifter
 • Stabil verksamhet: Företaget bör vara ekonomiskt stabil och lagenlig, även kapitalkrav finns för att kunna vara medlem i SKEF. Utöver detta bör dess verksamhet drivas efter långsiktiga verksamhetsmål
 • Följa existerande regelverk: Företaget ska följa Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter samt föreningens interna etiska regler

En SKEF ikon eller sigill är ett tecken på ett tryggare alternativ att låna pengar online, du hittar dem naturligtvis även på vår webbsida.

Utöver Risicum och Lånbutiken finns följande företag med i SKEF:

 • Credigo
 • Easycredit
 • Ferratum
 • Meddelandelån
 • Mobillån
 • Nano Kredit
 • Pengos
 • Smskredit
 • Folkia (stödmedlem)

SKEF

SKEF logotyp