smsla-n-med-betalningsanma-rkningpng

Lån med betalningsanmärkningar.

Snabbval

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering i kreditupplysningsföretagens register om att en person underlåtit att betala en skuld i tid och att fordringsägaren (den du är skyldig pengar) sedan vidtagit åtgärder för att driva in skulden. Det är alltså inte Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar som många tror.

En skuld behöver alltså inte gå till Kronofogden för att man som privatperson ska få en betalningsanmärkning registrerat hos UC eller andra kreditupplysningsföretag. De olika kreditupplysningsföretagen hämtar dock uppgifter från Kronofogden varje dag och det finns flera uppgifter som där kan leda till en betalningsanmärkning.

Olika typer av betalningsanmärkning

Ordet betalningsanmärkning är egentligen ett samlingsbegrepp och avser flera olika uppgifter som kreditupplysningsbolag som Upplysningscentralen samlar in och sedan använder som ett mått på din kreditvärdighet vid kreditupplysningar. De flesta av de här uppgifterna hämtas från olika offentliga källor, exempelvis Skatteverkets och Kronofogdens databaser.

Två former av betalningsanmärkning

Det finns två olika typer av betalningsanmärkningar. Dels de som kommer från allmänna mål om exempelvis skatter och avgifter till den offentliga sektorn som inte betalats. Dels betalningskrav från privatägda företag gällande t.ex. obetalda fakturor eller förfallna lån. Kraven har sedan lämnats över till Kronofogden som beslutat om ett betalningsföreläggande och även slagit fast att skulden ska drivas in.

Hur får man betalningsanmärkningar?

En betalningsanmärkning uppstår när man inte betalar en skuld. Ett vanligt scenario är att man glömt eller inte haft möjlighet att betala en utestående skuld som ett lån, ränta på lån eller en räkning i tid. Men de finns ett flertal andra sätt att dra på sig betalningsanmärkningar. Det kan även röra sig om att du blivit kallad till en rättegång och inte dykt upp eller underlåtit att betala underhåll.

En vanlig orsak är att en person inte betalat en räkning eller har en skuld till en fordringsägare (vanligtvis ett företag) och inte heller betalat trots en eller flera betalningspåminnelser och inkassokrav. Om detta händer kan fordringsägaren, antingen via inkassoföretaget eller direkt, ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Det händer också att information om obetalda skulder rapporteras till kreditupplysningsföretagen helt utan inblandning från Kronofogden. Kreditupplysningsföretagen hämtar även uppgifter som kan ligga till grund för en anmärkning från exempelvis offentliga myndigheter som Transportstyrelsen, Skatteverket, Centrala studiestödsnämnden, Radiotjänst och bankernas databaser. Om du exempelvis är skyldig en offentlig myndighet pengar, till exempel genom att inte betalat skatt, studielån eller tv-avgifter kan en betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsbolagen direkt utan att Kronofogden behöver ha med saken att göra.

Uppgifter från Kronofogden som kan leda till en betalningsanmärkning

  • När ett betalningsföreläggande från Kronofogden blir fastställt.
  • Beslut om skuldsanering har blivit beviljat
  • Beslut om utmätning
  • Obetalda skatter, underhåll och andra avgifter etc.

Så går det till

Betalningsanmärkningar dyker inte upp ur tomma intet. Om du är skyldig ett företag pengar kommer du först få en eller ett par påminnelsefakturor. Betalar du inte trots påminnelser kommer företaget därefter att vända sig till ett inkassobolag eller till Kronofogden. Det vanligaste är att ett inkassobolag kopplas in först. Inkassobolaget kan i sin tur försöka driva in skulden på egen hand eller lämna över ärendet till Kronofogden.

Kronofogden tar över

Betalar du inte trots uppmaningar och påminnelser från inkassobolaget lämnar de till slut över ärendet till Kronofogden. Om det är en statlig myndighet som är borgenär (den som du skyldig pengar) kan det mycket väl hända att en notering om obetald skuld registreras av kreditupplysningsbolagen direkt utan att gå vägen via ett inkassobolag och Kronofogden.

Betalningsföreläggande

Om du inte betalat din skuld trots upprepade påminnelser och inkassokrav kommer den du är skyldig pengar att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Kronofogden riktar då ett krav på betalning till dig. Ett brev skickas till dig där du informeras om vem du är skyldig pengar, hur stor skulden är och du uppmanas att betala så snart som möjligt.

Svara på kravet så snabbt som möjligt

När du fått krav från Kronofogden få möjlighet att svara och komma med invändningar om du anser att kravet är felaktigt. Du har nu två alternativ; antingen accepterar du och betalar eller så bestrider du kravet. Om du inte hör av dig kommer din tystnad att uppfattas som ett medgivande. Betalar du inte eller underlåter att höra av dig kommer Kronofogden att meddela utslag, d.v.s. slå fast skulden och vidta åtgärder för att driva in pengarna. Det är först nu som en betalningsanmärkning registreras i kreditupplysningsbolagen register.

Hur länge ligger en betalningsanmärkning kvar?

En betalningsanmärkning ligger kvar i tre år efter att den registrerades. Kom ihåg att man räknar från det datum anmärkningen registrerades och inte från det datum då den ursprungliga skulden skulle ha varit betald. Om du exempelvis har en telefonräkning som skulle varit betald senast april 2016, struntar i att betala och till slut får en betalningsanmärkning noterad den 2 februari 2017 så ligger betalningsanmärkningen kvar till och med 2 februari 2020.

Betalningsanmärkningen finns kvar hos kreditupplysningsföretagen tre år även om du betalat av hela skulden. Du kan också få nya betalningsanmärkningar om under den här tiden om du har andra skulder som förfallit.

Så påverkar betalningsanmärkningar dig

En betalningsanmärkning kan ställa till ditt ekonomiska liv på ett flertal sätt och göra vardagen svårare, även om du lyckats betala av hela skulden som gav upphov till anmärkningen. Ett exempel är att de flesta större långivare inte är beredda att låna ut pengar till personer som har betalningsanmärkningar. Det innebär att du kommer få svårigheter att få ett bostadslån eller ta andra lån, exempelvis för att köpa en bil.

Låna med betalningsanmärkning utan säkerhet

Det finns ett flertal smslångivare som erbjuder möjligheten att ta sms lån och andra konsumentkrediter med betalningsanmärkning, men de flesta gör det inte. Dessutom kommer du sannolikt inte få låna särskilt mycket pengar. I de flesta fall max 10 000 kronor eller på sin höjd 20 000 kronor. Villkoren kommer i regel också att vara betydligt sämre hos långivare som erbjuder lån med betalningsanmärkning. Om långivaren tillämpar individuell ränta, vilket är vanligt, får du vanligtvis avsevärt högre ränta på ett sådant lån än vad personer som inte har betalningsanmärkningar skulle ha fått.

Svårt att teckna abonnemang

Det kan även bli svårt att teckna exempelvis ett mobilabonnemang för dig som har en eller flera betalningsanmärkningar och du kommer vara hänvisad till kontantkort. Kontantkort är ofta dyrare och du kanske inte får tillgång till alla tjänster som abonnemangskunder har. På samma sätt kan en betalningsanmärkning innebära att du blir effektivt utestängd från andra typer av abonnemang. Du kanske inte kan teckna bredbandsabonnemang eller beställa digital-tv. Det blir också svårare eller helt omöjligt att köpa saker på avbetalning.

Hyreskontrakt och arbetsgivare

Många hyresvärdar accepterar inte kunder med betalningsanmärkningar vilket kan betyda att du inte kan flytta från din nuvarande lägenhet eller blir hänvisad till att hyra i andrahand. Något som är en väldigt dyr och otrygg boendeform.

En del arbetsgivare tar också en kreditupplysning på kandidater till vissa tjänster och kan bli tveksamma om sökanden har betalningsanmärkningar. Särskilt om det rör sig om en tjänst som involverar någon form av ekonomiskt ansvar, till exempel butikschef, inköpare och många jobb inom finanssektorn.

Sammantaget finns det många nackdelar med att få en betalningsanmärkning. En stor del av ditt liv påverkas och du bör därför göra ditt yttersta för att undvika dem.

Vad kan jag göra om jag fått en betalningsanmärkning?

Det behöver inte vara kört för att du fått en betalningsanmärkning. Anmärkningen försvinner på dagen tre år efter att den registrerades. Om du betalar av alla skulder och sanerar din ekonomi kan din situation avsevärt förbättras och din kreditvärdighet på sikt bli helt återställd. En betalningsanmärkning behöver inte per definition betyda att du inte oansvarig och missköter din ekonomi. Det kan mycket väl hända att en räkning kommit bort eller att man varit bortrest och missat påminnelser. Då behöver inte betalningsanmärkningen vara ett tecken på att du inte kan hantera pengar eller är oansvarig.

Det är fullt möjligt att din privatekonomi är god trots att du har en anmärkning. Men många långivare kommer dessvärre att uppfatta det så och de flesta kommer att neka dig att låna med betalningsanmärkning. Det bästa är därför givetvis att göra sitt ytterst för att helt undvika att betalningsanmärkningar.

Så undviker du betalningsanmärkningar

Det är av stor vikt att du tar tag i saken så snabbt som möjligt om du inte har möjlighet att betala en utestående skuld i tid. Samma sak gäller om du fått en felaktig faktura eller av någon anledning anser att du inte är betalningsskyldig. Om du inte betalar riskerar du att skulden växer på grund av dröjsmålsräntor, påminnelseavgifter och inkassokostnader och att du till slut får en betalningsanmärkning. Resultatet blir detsamma om du fått ett felaktigt krav och inte gör något åt saken.

Håll ordning på din privatekonomi:

Var noga med att hålla god ordning på din ekonomi.

Betala alltid räkningar, amorteringar, räntor och andra avgifter på lån i god tid. Använd gärna autogiro eller lägg in räkningen för automatisk betalning på rätt datum i din bank-app.

Se alltid till att betala alla - Gå igenom din ekonomi och lista alla inkomster och utgifter. Kika gärna lite närmare på utgifterna.

Finns det något du kan skära ner på eller till och med vara utan?

Upprätta en hushållsbudget och sätt ett tak för mycket pengar du kan lägga på exempelvis nöjeskonsumtion. Håller du dig till budgeten minskar du risken för att förköpa dig.

Undvik att köpa saker på avbetalning.

Kan du inte betala? Kontakta företaget

Det tar i regel ganska lång tid från att en räknings förfallodatum passerat innan du får en betalningsanmärkning. Du har också goda möjligheter att undvika betalningsanmärkning om du agerar i tid. Vet du med dig att du inte kommer ha möjlighet att betala en räkning eller annan skuld? Då bör du så fort som möjligt kontakta företaget du är skyldig pengar och informera dem. Många företag är överraskande hjälpsamma och erbjuder möjligheter att skjuta upp fakturan eller att upprätta en avbetalningsplan. Glöm inte bort att höra av dig till inkassobolaget som handhar ditt ärende om du väljer att betala direkt till fordringsägaren.

Felaktiga räkningar

Har du fått en felaktig faktura, återbetalningskrav eller en betalningsanmodan från ett inkassobolag eller Kronofogden? Strunta inte i fakturan, även om du är säker på att den är felaktig. Kontakta istället Kronofogden eller inkassoföretaget direkt. Allra bäst är att skriva ett brev där du förklarar vad som är fel och varför kravet inte stämmer. Kom ihåg att du måste ange en legitim anledning som att du inte fått en beställd vara, att priset varit fel eller du visst betalat men att det inte registrerats. Det räcker alltså inte att säga att du inte vill eller kan betala.

Att bestrida ett betalningsföreläggande

Om du fått ett betalningsföreläggande för en obetald skuld har du alltid möjlighet att bestrida föreläggandet om du anser att det inte stämmer. Gör detta direkt om du fått ett betalningsföreläggande genom att skriva till Kronofogden. Om du inte hör av dig kommer Kronofogden att tolka din tystnad som ett medgivande och fastställa skulden samt och en betalningsanmärkning kommer registreras hos kreditupplysningsbolagen.

Risicums privatlån

Vi på Risicum är måna om en sund lånemarknad och arbetar aktivt för att se till att våra kunder inte överbelånar sig. Därför erbjuder vi idag inte lån till personer som har betalningsanmärkningar. Däremot kan Risicums privatlån vara en bra lösning om du har många mindre skulder eller räkningar under en period och vill undvika betalningsanmärkning.

Med vårt privatlån kan du låna mellan 10.000 - 150.000 utan säkerhet. Du får låna till en individuell ränta mellan 16-25 % och du betalar samma summa varje månad.

Har jag en betalningsanmärkning?

Om du vill ta reda på om du har en betalningsanmärkning ska du kontakta ett kreditupplysningsföretag. Det är precis så långivare, mobiloperatörer och hyresvärdar gör.

Några av de största upplysningsföretagen:
Upplysningscentralen - UC
Bisnode
CreditSafe
Sergel
Visma kreditupplysning