Vad innebär amorteringskravet som trädde i kraft den 1 juni 2016?

Amorteringskravet som trädde i kraft 2016 innebär att alla som köper en bostad och belånar den med minst 50 % måste amortera på lånet ner till halva bostadens värde.

Ner till 70 % måste bolånen amorteras av med 2 % per år och därefter med 1 % per år ner till 50 %.

Gäller amorteringskravet för lån som tagits innan den 1 juni 2016?

Nej, om man tog tilläggslån innan den första juni kommer detta inte att omfattas utav amorteringskravet, dock kommer tilläggslån som togs efter den 1 juni att räknas med. Detta innebär att om man tar ett tillägsslån och värdet på bostadslånet och tilläggslånet blir mer än 50 % av värdet på bostaden, måste man amortera.

Lär mer om amorteringskravet på Finansinspektionens sida här

Husfasad - Gult trevåningshus sett snett från vänster

Ytterligare skärpta amorteringskrav från mars 2018

Från och med 1 mars 2018 kommer blev det ännu dyrare att ta bolån. För att minska sårbarheten i de svenska hushållen tog Finansinspektionen fram detta förslag som regeringen röstade ja till. Bakgrunden är att man sett att de svenska bolånen ökar och ökar, men lönerna hänger inte med i samma takt. Som vi nämnde ovan är det inte första gången dessa amorteringskrav skärps.

Vad betyder dessa amorteringskrav för dig?

Förslaget som regeringen beslutat om betyder att du som tar nya lån på bostaden som överstiger 4,5 gånger din inkomst före skatt, behöver amortera minst 1% mer per år på sitt bolån (ovanpå det krav på amortering som redan finns idag).

Om du tar nya lån, eller gör om dina bolån och därmed förnyar dem, så drabbas du av de skärpta kraven från och med mars 2018. Det är alltså främst höginkomsttagare som tar stora lån i förhållande till sin inkomst som blir påverkade av detta.

Personer med lägre inkomst får inte lov att låna så mycket och blir därför inte drabbade av förändringen. Det är fortfarande upp till respektive bank att bevilja eller neka dig lån, men med dessa riktlinjer.

Konsekvenser

Skärpningen av amorteringar gör att de som vill köpa en bostad kommer att få högre månadskostnader samt att de som redan har ett bolån inte kommer att kunna slappna av och sluta betala på sina lån. I förlängningen vill man genom att dämpa utvecklingen på bostadsmarknaden dels undvika en lagstiftning, men man hoppas även på att knäcka det så kallade borallyt och konsumtionen.

En fördel med skärpta krav är dock att de hushåll som är lågt belånade kommer att få sänkta bolånekostnader. Dessutom innebär det att det finns en möjlighet för att de som råkar ut för oförutsedda händelser så som att bli arbetslös, sjuk eller skiljer sig kan få lätta på kraven under denna period. Blir det en statlig lag, så kommer de inte kunna ha den flexibiliteten.

« Tillbaka till blogg