Broschyr från Konsumentverket

Varje år ger Konsumentverket ut en broschyr som kallas för Koll på pengarna. Nu finns 2018 års upplaga att ladda ner, och med hjälp av den kan du få en mycket bättre ekonomi. Med hjälp av denna broschyr kan du själv göra en bra planering och lägga upp en budget för ditt hushåll. Du får även tips och råd om hur du ska gå tillväga för att du ska få dina pengar att räcka längre.

Kostnader och beräkningar

Med hjälp av Koll på pengarna får du svar på frågor som vad det kostar att flytta hemifrån eller hur du ska göra för att sänka dina levnadskostnader. Du får även reda på vad olika typer av boenden kostar dig. Konsumentverket har med denna broschyr sammanställt beräkningar av olika kostnader för att du som privatperson ska kunna veta vad en rimlig levnadsnivå ligger på. Beräkningarna är baserade på ett genomsnitt på levnadsstandard. Med hjälp av den kan du alltså jämföra dina egna kostnader och få hjälp att förändra din ekonomi med hjälp av att göra en budget.

Tips och råd

Koll på pengarna innehåller dessutom en mängd tips och råd när det gäller saker som mat, bostad, bil, försäkringar, lån och mycket mer. Smarta checklistor som stöd för dig som flyttar hemifrån eller för dig som vill jämföra exempelvis försäkringar. Du får även smarta exempel på vad som kan påverka olika kostnader, till exempel hur kostnader förändras när man får barn eller vad du kan tjäna på att byta olika typer av abonnemang.

Broschyren Koll på pengarna finns redan nu att ladda ner från Konsumentverkets hemsida. Vill du ha den tryckta versionen så går den att beställa från den 20 januari 2015. Dock ska du observera att i den tryckta versionen finns det ett litet fel. I tabellen med rubriken Tappar du kontrollen blir det dyrt, som finns på sidan 22, står det felaktiga summor. Det korrekta är 380 kronor för inkassobolagens ombudsarvode och i summeringen är den korrekta summan är 2120 kronor.

På senare har det också kommit ett stort antal ekonomiappar som hjälper dig att hålla reda på din ekonomi. Många har fler fiffiga funktioner som gör det lättare att hålla koll på sina utgifter, lägga upp avbetalningsplaner för lån och andra krediter. Men också att komma igång med ett långsiktigt sparande. 

 

Länkar till konsumentverkets hemsida:

https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/privatekonomi/kostnadsberakningar/hushallets-kostnader/

https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/privatekonomi/koll-pa-pengarna-2017-konsumentverket.pdf

 

« Tillbaka till blogg