Delningsekonomi är ett ord som ofta dyker upp i sammanhanget hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Men vad är det och hur påverkar det hållbarhetens utveckling? Två andra ord som ibland används för samma betydelse är gemensam konsumtion och kollaborativ ekonomi. Delningsekonomin är en del av begreppet cirkulär ekonomi – som betyder det ekonomiska kretsloppet och hur man som företag återanvänder t ex material, samt tänker långsiktigt för hållbarhet.

Kan jag nyttja delningsekonomi?

Delningsekonomi är när man delar, hyr och lånar saker istället för att äga dem själv. Det gäller även tjänster. Man kan t ex hyra verktyg istället för att gå och köpa ett specifikt verktyg inför det där lilla jobbet. Man kan hyra in sig i någons lägenhet istället för att boka hotell eller man kan få skjuts av någon som redan är ute och åker istället för att ringa en taxi eller köra själv.

Att man delar på tjänster och prylar minskar konsumtionen och bidrar på långsiktighet till en bättre, mer hållbar miljö och utveckling. Det är långt kvar, men det här är en bra start mot ett långsiktigt tänkande för hållbar utveckling och minskning av vår klimatpåverkan. Exempel på några av de största verksamma företagen inom delningsekonomi är Uber och AirBnb.

Finns det nackdelar med delningsekonomi?

Det krävs såklart en uppstyrd tjänst via en app eller en hemsida med tydliga regler för hur hyran eller lånet får gå till. Några av de nackdelar med delningsekonomins olika tjänster är t ex att det kan vara en risk att hyra ut sitt hem till en främling, det gäller alltså att ha tydliga regler vad som gäller och vem som är skyldig att göra vad.

Det kan också hända att man känner sig otrygg i utlånet och vad händer om det blir tvist? I dagsläget så gäller varken konsumentköplagen eller hemköpslagen med ångerrätten när två privatpersoner gör affärer sinsemellan.

Risicum kreditlån

Risicum erbjuder inga tjänster inom delningsekonomin men vi erbjuder en modern och flexibel låneform via vår löpande konsumentkredit, ett lån för dig som behöver låna pengar men inte vet exakt hur eller när du behöver tillgång till pengarna. Bufferten kan fungera som ett skyddsnät att falla tillbaka på när utgifterna är många.

« Tillbaka till blogg